Casino Oyunlarina Ozel Arastirmalar

Kendi kendini tayin teorisi ile rehberlik edilen bu çalışmanın temel amacı casinoların demografi

Karakterisliklerini, casinolara karşı tutumları ve kentli mürverler taraından öz rapor esas ve ekstrensik

sebepleri açığa çıkarmaktır. Araştırma hipotezi, bireylerin casino şans oyunları (eğlence ve keyif gibi) bağlamında dışsal motivasyondan (finansal kazanç gibi) ziyade daha sık içsel motivasyon geliştirdikleridir. Boylamsal örnekler 2002 ile 2004 yılları arasındaki araştırmalara katılmış, 60 yaşın üzerinde 247 kentsel yaşlı bireyden oluşmaktadır. İlk araştırma (a) demografik öğeler, (b) casino şans oyunlarına yönelik beş adet ölçüm öğesi, (c) casino şans oyunları motivasyonları ile ilgili öğrenmeye yönelik sorular ve (d) şans oyunları oynama sıklığı hakkında sorulardan oluşmaktadır. Takip eden araştırmalar bu öğeleri hala içermekte olan anketler ile devam etmiştir. http://www.super casinobonuslari.com 247 kişiden 200 tanesi Afrikalı Amerikalı, 188’i kadın ve 98 tanesi yüksek lisans eğitimi almıştır. Yarısı boşanmıştır ve geneli düşük gelirli insanlardır. Sonuçlar projenin tabanını oluşturan teorik perspektifi destekler niteliktedir. Daha fazla katılımcının casino oyunlarına yönelik dışarıdan değil, içten motivasyon sahibi oldukları hipotezi desteklenmiştir. Bulgulardan yapılan çıkarımlar sosyal hizmet çalışanları, şans oyunları danışmanları ve sağlık bakım hizmeti sağlayıcıları için, yaşlı insanlar arsında casino şans oyunlarında yönelik motivasyonel, davranış ve tutum etkenlerine doğru önemli bir adım niteliğindedir.

Geçtiğimiz birkaç on yılda şans oyunları git gide daha yaygın, daha geniş ölçüde erişilebilir ve sosyal olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde daha kabul edilebilir hale gelmişyit (Desai ve ark. 2004). 2008 yılında olduğu gibi yalnızca iki eyalet (Hawaii ve Utah) şans oyunlarını yasallaştıran benzeri bir düzenlemeye sahip değildir (Amerikan Kumar Birliği 2008; Korn ve Shaffer 1999; Zaranek ve Chapleski 2005). http://netent slot oyna.com Otuz yedi eyalet ve Columbia bölgesi devlet destekli loto oyunları oynatmakta, 41 eyalet karşılıklı oran alış verişine izin vermekte ve 46 eyalet hayır sever kumar oyunlarına izin vermektedir. Casinolardaki şans oyunları, Yerli Amerikan casinoları da dahil 25 eyalette yasaldır ve 11 eyalet ticari amaçlı casino oyunlarına izin vermektedir. Son zamanlar yapılan bir araştırmaya göre casino oyunları kumar oyunlarının en yaygın ikinci formudur, önünde yalnızca loto oyunları bulunmaktadır (AGA).

Genel olarak kumar ve özellikle casino oyunları Detroit’te ve tüm ülkede, Kanada’da olduğu gibi son birkaç on yılda büyük bir gelişme kaydetmiştir (Hsu 1999; Korn ve Shaffer 1999). Detroit’te kumarın yasallaştığı 1996 yılından beri şehirde casino kapasitesi genişlemiştir ve bununla birlikte, kentli yaşlı insanları da içine alarak kamuya şans oyunlarına dahil olmaya dair daha büyük fırsatlar ve olanaklar doğmuştur (Zaranek ve Chapleski 2005).

1975 yılında 65 yaş ve üzeri insanların yalnızca %35’i yaşamları boyunca şans oyunlarına dahil olmuştur. 1998 yılına kadar bu rakam %80’e kadar yükselmiş ve 18-24 yaş aralığındaki şans oyunları oyuncuları ile aynı sayıya ulaşmış ve 1979 yılında elde edilen verileri ikiye katlamıştır (Ulusal Düşünce Araştırma Merkezi 1999; Sullivan-Kerber 2005). AGA, gelecek araştırma önceliklerinin boylamsal çalışmalar olması ve düşük sosyo-ekonomik statüdeki ve yaşlı insanlar gibi zayıf ve yüksek risk taşıyan alt popülasyonlara odaklanması gerektiğini belirtmiştir.

Baby Boom jenerasyonu 2050 yılında 85 yaş ve üzerine ulaştığında, 19 milyon veya toplam ABD nufüsunun %5’i için 60 yıl içerisinde %500 oranında bir artış beklenmektedir (ABD Nufüs Sayım Bürosu 2010). Hali hazırda şans oyunları 65 yaş ve üzeri yetişkinler arasında en sık yapılan sosyal aktivitedir (McNeilly ve Burke 2000). 1975 ve 1997 yılları araısnda 65 yaş ve üzeri şans oyunları oynayan kişi sayısı %45 oranında artmıştır (Ulusal Düşünce Araştırma Merkezi 1999)

Casino oyunları ile Detroit’in en büyük Birleşik Devletler şehri olması (Michigan Birleşik Yolu 1999; Zaranek ve Chapleski 2005) ve şans oyunlarının 65 yaş ver üzeri yetişkinler arasında en sık yapılan sosyal aktivite olarak tanımlanması sebebiyle Detroit casino şans oyunları araştırmaları için bir konum durumundadır (McNeilly ve Burke 2000; Zaranek ve Chapleski 2005; Zaranek ve Lichtenberg 2008).  Yaşlı ve ezinlik popülasyonlar için, özellikle de Afrikalı-Amerikalı bireyler üzerine şans oyunları ile ilgili bir araştırma kıtlığı bulunmaktadır.

Teorik Altyapı

Öz-kararlılık teorisi (SDT) bu çalışmada şans oyunlaro motivasyonu bağlamında rehberlik görevi üstlenmiştir. Önceden, SDT somut istismar, muamele ve riskli cinsel davranşları incelemek için kullanılırdı (Knee ve Neighbors 2002; Neighbors ve ark. 2004; Ryan ve ark. 1995; Williams ve ark. 200). SDT insan davranışının ardındaki motivasyonlara odaklanır ve insanların otonomi, yeterlilik ve ilintililik ihtiyaçlaır için temel psikolojik ihtiyaçları olduğunu varsayar (Deci ve Ryan 1985, 2000; Neighbors ve ark. 2004, 2007). Bu ihtiyaçların karşılanmasının optimal fonksiyon ve psikolojik olarak iyi halde olma ile sonuçlandığı varsayılmaktadır ve artan yaşamsal doyum ile ilişkilendirilmektedir (Deci ve ark. 2001; Neighbors ve ark. 2007; Sheldon ve ark. 2001) riski davranışlarda bulunma bu ihtiyaçları karşılama yönünde uyumsuz bir strateji olarak görülebilir (Neighbors ve ark. 2007). Örneğin, emekliliğe geçişte otonomi kendisini şans oyunlar diğer risk taşıyan davranışların deneyimi olarak ifade edebilir (Neighbors ve ar. 2007; Schulenberg ve Maggs 2002). Yeterlilik arayışı da kendisini ideal “genç” görünüşü yakalama veya sürdürme olarak gösterebilmektedir (Neighbors ve ark. 2007). Grup tarafından kabul görmek veya reddedilmeden kaçmak, ilişkili olma arayışında yansıtılabilmektedir (Neighbors ve ark. 2007). SDT’nin bir kimsenin düşünce ve davranış seçimi ve özgürlüğü deneyimi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yani, bir kimsenin gerçekten yapmak istediği şeyi yapma özgürlüğü ve buna karşın yapmaya zorlandığı şeyi yapması. Yalnızca yeni çalışmalar yaşlı yetişkin bireyler arasında öz-kararlılığı eğlence amaçlı şans oyunu oynamak ile bağlantılı olarak incelemiştir. (Chantal ve Vallerand 1996; Chantal ve ark. 1994, 2005; Neighbors ve ark. 2004, 2007). Bu çalışmalar, şans oyunlarına dair daha fazla öz-kararlılık sebeplerinin (örneğin ilgi ve eğlence) daha büyük geniş çaplı şans oyunları katılımı ile ve daha az öz-kararlılık sebeplerinin de (örneğin maddi kazanç) daha az şans oyunları katılımı ile ilgili olabileceğini öne sürüyor gibi görünmektedir.